ReGLaMENT
2023

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Art. 1.- CICLOBRAVA By ORBEA és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a tots de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març. És una marxa cicloturista oberta a tots els ciclistes federats i no federats que ja hagin complert els 16 anys el dia 24 de setembre de 2023, per realitzar el recorregut de 140, 100 o 70 quilòmetres de l’ORBEA CICLOBRAVA.
LA CICLOBRAVA By ORBEA és una prova no competitiva que es desenvoluparà en tot moment per carreteres obertes al tràfic rodat, el que significa que tot participant haurà d’extremar les precaucions durant tot el recorregut, respectant sempre el codi de circulació.

LA CICLOBRAVA By ORBEA està organitzada pel Club Esportiu Bike Catalunya, dins del festival Sea Otter Europe.

Art. 2.- LA CICLOBRAVA By ORBEA 2023 tindrà la sortida oficial a les 08:00h del Diumenge 24 de setembre, a Girona.

Art. 3.- Drets d’inscripció:
Les inscripcions quedaran obertes el dia 25 d’abril de 2023 fins el 20 de setembre de 2023 o fins a completar un màxim de 1.500 participants.
Preu de la inscripció:
• 46.80€ fins 25-5-2023
• 52€ fins 1-9-2023
• 57€ Fins tancament d’inscripcions

Art. 4.- Per participar és obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de ciclisme homologada per la UCI o FCC, o subscriure la llicència de dia amb l’assegurança proporcionat per l’organització. Són les úniques assegurances vàlides acceptades per l’organització. Els participants que no tinguin llicència de la Federació Catalana de Ciclisme, hauran d’abonar 10€ en concepte d’assegurança de dia, que dona cobertura mèdica a les lesions físiques sofertes pel participant, no estant coberts els danys materials de la bicicleta ni complements.
La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc del participant. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.
La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.
Tots els preus figuren en el formulari d’inscripció d’aquesta web i es podran tramitar mitjançant el sistema de pagament online amb targeta de crèdit o dèbit.

Art. 5.- L’organització proporcionarà el següent material per a tots els participants:
• Un maillot marca Wear-design.fr que es recomana dur posat durant la marxa, per facilitar el control a avituallaments i sobretot perquè al ser visible, en les vies controlades s’intentarà donar el màxim de prioritat als participants que vagin identificats amb el maillot.
• Una placa identificativa amb el número de participant i que s’ha de dur a la part davantera de la bicicleta ben visible sense doblegar, la publicitat impresa en la placa no es pot amagar ni alterar.
• Una polsera identificativa de participant que haurà de mantenir posada durant tot la marxa, per fer ús del servei mecànic, servei mèdic, avituallaments, i accés al recinte exclusiu de participants en zona d’arribada.
• Bossa welcome pack
És molt important que durant el procés d’inscripció s’estudiï bé la taula que mostra les mesures del maillot abans d’escollir la talla.

Art. 6.- Les inscripcions es realitzaran mitjançant la passarel·la de pagament de RockTheSport.com i les devolucions es regiran en funció de les normes de contractació d’aquesta. En cas de realitzar un canvi de titular s’haurà de comunicar per correu electrònic facilitant totes les dades necessàries del participant a substituir i el substituït.

Art 7.- La recollida dels dorsals es realitzarà al Pavelló de Fontajau:
• Dissabte 23 de setembre de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:15h
• Diumenge 24 de setembre de 06:30h a 07:45h

Art. 8.- Per recollir la placa ÉS OBLIGATORI presentar el DNI o NIE i la llicència de Ciclisme en el cas que no s’hagi subscrit l’assegurança proposat per l’organització. En el cas de no presentar la llicència es cobraran 10€ en concepte d’assegurança de dia.

Art. 9.- ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

Art. 10.- El recorregut de la marxa estarà degudament senyalitzat.

Art. 11.- L’organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova d’ambulàncies en punts estratègics del recorregut i un PMA (Punt Mèdic Avançat) en la zona d’arribada, vehicles escombra, i servei de dutxes al Pavelló de Fontajau.

Art. 12.- L’organització disposarà de vehicle d’assistència mecànica al llarg de la prova però no està obligat a prestar servei a tots els participants. En cas d’avaria, la mà d’obra serà gratuïta, però les peces de recanvi correran a càrrec dels participants. Només es tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta. Tots els participants han de dur els seus recanvis i ser autosuficients.
L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.

Art. 13.- Els avituallaments sòlids i líquids estaran situats a:

• CICLOBRAVA By ORBEA140 KM
• KM 49 – Mirador Punta de Vallpresona
• KM 74 – Romanyà
• KM 129 – Bordils
• KM 147 – Girona

• CICLOBRAVA By ORBEA 100 KM
• KM 45 – Romanyà
• KM 86 – Bordils
• KM 105 – Girona

• CICLOBRAVA By ORBEA 70 KM
• KM 51 – Bordils
• KM 70 – Girona

Art. 14.- La prova s’haurà de realitzar en bicicleta de carretera. També s´accepta bicicleta de carretera eBike.

Art. 15.- Temps de tall.
Estan previstos dos punts de tall, amb els següents horaris màxims de pas:
• Llagostera: KM 33 a les 09:30h
• Monells: KM 103 a les 12:30h
• Campdorà: KM 137 a les 14:00h

Els participants que a les 12:30h no hagin arribat a Monells per seguir a Corçà, seran desviats directament a Bordils.
Els participants que a les 14:00h no hagin arribat a Campdorà per pujar a Montjuïc, seran desviats directament a Girona.
A les 14:30h es tancarà el control d’arribada i es donarà per finalitzada la CICLOBRAVA By ORBEA 2023.
El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d’abandonar la prova de manera obligatòria, fent ús del furgó escombra o bé pels seus mitjans i passarà sota la seva responsabilitat a ser un usuari de la via pública si decidís continuar el recorregut en bicicleta.

Art. 16.- Es considerarà Finisher de la CICLOBRAVA By ORBEA tot participant que completi el recorregut en la seva totalitat, dins dels horaris previstos per l’organització.

Art. 17.- Tots els participants, hauran de fer cas i seguir les normes de circulació, la prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi les normes de circulació serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors.
La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova.
En cas d’accident o emergència s’haurà de contactar amb el telèfon 638602777.

Art. 18.- L’organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractada a l’organització en cas de no estar federat. Tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants.
El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

Art. 19.- El participant haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la ORBEA CICLOBRAVA. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, per exemple a les cites amb possibilitat d’inscripció presencial, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.

Art. 20.- L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

Art. 21.- L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d’Admissió.

Art. 22.- Drets d’imatge. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la CICLOBRAVA By ORBEA a l’enregistrament total o parcial de la seva participació en la mateixa, dona el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar , sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

Art. 23.- El sol fet d’inscriure en aquesta prova suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Art. 24.- De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:
• No respectin les normes de circulació.
• No respectin les consignes de seguretat indicades per la Policia i per l’organització.
• No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
• Embrutin o degradin l’itinerari, llençant deixalles.
La penalització serà:
• Desqualificació de la prova, sense dret a fotografia en alta qualitat a la línia d’arribada.
• Prohibició de participar en altres edicions de la prova.

Art. 25.- L’organització designarà un grup de participants, i la seva funció consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites a l’article 24. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

 

Art. 26.- L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o ajorna per causes de força major.

Art. 27.- Es recomana encaridament als participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar en la prova.